AR-GE PROJELERİ

  2018-2021

  Danışma Kurulu, GEORISK-Developing geothermal and renewable energy projects by mitigating their risks, supported by H2020-LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020 - Market Uptake support.

  2018-2021

  Researcher, Open ENTRANCE-Open ENergy TRansition ANalyses for a low-carbon Economy, supported by H2020-LC-SC3-2018-NZE-CC.

  2018-2019

  Proje Yöneticisi,“Mythmaking in Oil-Scarce States: Analysis of Turkey and Comparison with Morocco, Jordan, or Kyrgyzstan”, Kadir Has Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir.

  2017-2018 

  Proje Yöneticisi, “Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri”, Kadir Has Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir.

  2016

  Dış Değerlendirmeci, “Turkey’s Potential as Future Energy HUB-Economic Developments and Political Options”, Blackwechsel:          Contemporary Turkey Studies. Stiftung Mercator, Germany tarafından desteklenmiştir.

  2016

  Ziyaretçi Bilimci, “ICELCT-International Exchange o Leadership in Conflict Transformation”. EU-FP7-PEOPLE-2012-IRSES-Marie Curie Action: International Research Staff Exchange Scheme tarafından desteklenmiştir. KHAS, Coventry University, ve Stellenbosh University ortak projesi. 29 Mayıs-26 Haziran 2006.

  2016-2017 

  Proje Danışmanı, “Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri”, Kadir Has Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir.

  2015 

  TÜBİTAK-Ufuk 2020 Seyahat Desteği Programı. “Ufuk 2020 Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Bilgi Günü ve Proje Pazarı”, 14-16 Eylül 2015, Brüksel, Belçika.

  2013-2017 

  Asosye Ortak, “Anatolian pLateau climatE and Tectonic hazards”, EU

  FP7-PEOPLE-2013-ITN tarafından desteklenmiştir. Universitaet Potsdam koordinatörlüğünde yürütülen projede 10 ortak ile 5 asosye ortak yer almaktadır.

  2012-2013 

  Proje Yöneticisi, “Türkiye’de Enerji ve İklim Değişikliği”, Enerji ve İklim Değişikliği Vakfı (ENİVA) tarafından desteklenmiştir.

  Volkan Ş. Ediger, editör, Türkiye’de İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji, İstanbul, ENİVA Yayınları, 145 s., Haziran 2013.

  2010–2014 

  Proje Yöneticisi, “TKİ, TTK ve Kömürün Tarihi ile Türkiye Kömür Stratejileri”, Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) tarafından destelenmiştir.                                                                     

  Volkan Ş. Ediger, Türkiye’nin Kömür Stratejileri, TKİ Proje Raporu, 497 s., Aralık 2014.

  2010–2011 

  Proje Yöneticisi, “Karadeniz Bölgesinde Enerji Güvenliği”, Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi (SAREM) tarafından destelenmiştir.                                                   

  Volkan Ş. Ediger, Balkan Devlen, Burcu Adıvar, Itır Bağdadi, Işıl Özge Yumurtacı, Karadeniz’in Enerji Güvenliği ve Jeopolitiği, SAREM Proje Raporu, 77 s., Kasım 2011.

  2009-2010 

  Danışman, Doğu Akdenizin Güvenliği Projesi, Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi (SAREM) tarafından desteklenmiştir.

  1977-1998  

  Proje Yöneticisi, Danışman, Proje Elemanı, TPAO Araştırma Merkezi Projeleri.

  • Volkan Ş. Ediger, 1977, “Gerdelli-1 Kuyusu Palinoloji Raporu”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 195.*
  • Uğur Erkmen, Volkan Ş. Ediger, Efe Sinanoğlu, 1978, “Telhasan-1, Girmeli-1 Kuyularında Kurraçine Formasyonu Altındaki Birimlerin Palinoloji Yaş Tanımlamalarına Dayanan Stratigrafi Korelasyonu”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 190.*
  • Volkan Ş. Ediger, 1979, “Palinoloji Dalında Amerika Birleşik Devletleri’nde Yapılan Çalışmalarla İlgili Sonuç Raporu”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 276.*
  • Volkan Ş. Ediger, 1979, “TG-1/B Kuyusu’nun 3 Nolu Karotu ile İlgili Palinolojik Sonuç Raporu”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 279.*
  • Hatice Kutluk, Volkan Ş. Ediger, 1979, “Tekirdağ-Kumbağ Stratigrafik Kesitinden Alınan Örneklerin Palinoloji Raporu”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 287.
  • Hatice Kutluk, Volkan Ş. Ediger, 1980, “Evaporit Palinolojisi ve Tuz Gölü Havzası’nda Uygulamalar”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 345.
  • Volkan Ş. Ediger, 1982, “Kuleli-Babaeski Sırtı (K.B. Trakya)’nın Paleoortamsal İncelemesi ve Kuzey Trakya Havzası’nın Hidrokarbon Potansiyelinin Değerlendirmesi”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 427.* [Web of Science; Atıf Sayısı: 4]
  • Volkan Ş. Ediger, 1987, “VX-Volkwriter Metin Yazma Programının IBM-PC Bilgisayarında Kullanım Klavuzu”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 1065.*
  • Volkan Ş. Ediger, Zühtü Batı, 1987, “Hamitabata-25 Kuyusu’nda Kesilen Hamitabat Formasyonu’nun Detay Stratigrafik, Sedimantolojik ve Palinolojik İncelemesi”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 1185.
  • Kaya Ertuğ, Nihat Bozdağan, Volkan Ş. Ediger, 1988, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Kretase Tersiyer Geçişinin Dinoflagellat Biyostratigrafisi”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 1255.
  • Volkan Ş. Ediger, Kadir Gürgey, Zühtü Batı, 1988, “K. Trakya Havzası’nda Açılan Hamitabat-25 Kuyusu’nda Kesilen Hamitabat Formasyonu’na Ait Palinomorfların Cluster ve PCA Analizleri”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 1264.*
  • Volkan Ş. Ediger, Zühtü Batı, 1988, “K. Trakya Havzası (K. B. Türkiye) Tersiyer Birimlerinde Gözlenen Pediastrum Yeşil Alginin Morfolojik İncelemesi”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 1265.*
  • Volkan Ş. Ediger, 1988, “Biga Yarımadası’ndaki Kömürlü Birimlerden Alınan Örneklerin Paleopalinolojik Analizi”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 1269.* [Elsevier-SCI; Cited: 2]
  • Volkan Ş. Ediger, 1991, “1990 Yılı Rapor Faaliyetleri”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 1564, 1565.
  • Volkan Ş. Ediger, 1992, “1991 Yılında Tamamlanan Projeler”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 1755.
  • Volkan Ş. Ediger, 1992, “TPAO Araştırma Merkezi Grubu Başkanlığı Arama Laboratuvarları Müdürlüğü 1991 Yılı Proje Faaliyetleri”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 1756, 1757.*
  • Volkan Ş. Ediger, 1993, “Arama-Araştırma Ortak Projeleri”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 1949.*
  • Volkan Ş. Ediger, Necdet Şengündüz, 1994, “Bozova Fayı ve Civarının Jeolojik Tarihçesi ve Hidrokarbon Potansiyeli”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 1964.*
  • Volkan Ş. Ediger, Nihat Bozdoğan, Cengiz Alişan, Erhan Yılmaz, Recep Özkan, Y. Haluk İztan, 1995, Stratigraphy, Geochemistry, and Reservoir Parameters of the Bekbolat-P1 and Tasy-3 Wells, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 2097.**
  • Volkan Ş. Ediger, 1995, “Haziran-Temmuz 1995 Tarihlerinde Azerbaycan-Kazakistan’a Yapılan Teknik Gezi Raporu”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 2118.*
  • Tanyol Çoruh, Hüseyin Yakar, Volkan Ş. Ediger, 1996, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Otokton İstifinin Biyostratigrafi Atlası”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 2191.*
  • Volkan Ş. Ediger, Zühtü Batı, Ekmel Uygur, Mustafa Erenler, Halık İztan, 1998, “Hamitabat Formasyonu’nun Stratigrafisi, Çökelme Modeli ve Hidrokarbon Olanakları”, TPAO Araştırma Merkezi Rapor No. 2312.*

**İngilizce, *İngilizce özetli Türkçe, diğerleri Türkçe.