KİTAPLAR, KİTAP İÇİNDE BÖLÜMLER VE KİTAPÇIKLAR

**İngilizce, *İngilizce özetli Türkçe, diğerleri Türkçe.
Web of Science Citation Index’deki atıf sayıları köşeli parantez içinde verilmiştir.
Bu bölüme, TPAO Araştırma Merkezi Eğitim Dizisi olarak yayınlanmış 4 adet kitapçık da dahil edilmiştir.